22 88 75 79
متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی شنبه متخصص اطفال دکتر قاسمی دکتر شاهرخی دکتر سبزه چیان دکتر فراهانی   / دکتر محبوبی دکتر فرپور  دکتر زمانی آقای غلامی خانم سعادت خانم روحانی مهر آقای میرزایی یک شنبه متخصص اطفال دکتر داودی دکتر حبیبیان آقای قدیمی آقای میرزایی دوشنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی دکتر خداپرست دکتر مطهر زاده خانم کتابدار دکتر محمدی خانم قمی خانم […]
          برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه- آبان۹۷ تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ ۱۸-۱۲ شیفت عصر۲   ۲۴-۱۸ آنکال۲۳-۱۷ شیفت شب آنکال ۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر بهبد ۹۷/۰۸/۰۲ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی دکتر محسنی ۹۷/۰۸/۰۳ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر شمس الدینی دکتر بهبد دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری ۹۷/۰۸/۰۴ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر ضیغمی ۹۷/۰۸/۰۵ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر خباز دکتر شریفی حسینی ۹۷/۰۸/۰۶ یکشنبه دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر امجدی دکتر شریفی حسینی ۹۷/۰۸/۰۷ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر […]
برنامه پزشکان  متخصص و فوق تخصص درمانگاه شبانه روزی کودکان پگاه در مرداد ۹۷ متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی شنبه متخصص اطفال دکتر قاسمی  ۹ دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر سبزه چیان ۱۶ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر محبوبی ۹ دکتر فرپور ۱۴  دکتر زمانی ۱۷ آقای غلامی ۱۶ خانم سعادت  ۱۸ آقای میرزایی ۱۴ یک شنبه متخصص اطفال دکتر حبیبیان ۱۴ آقای قدیمی۱۹ آقای میرزایی ۸ […]
برنامه پزشکان متخصص کودکان درمانگاه شبانه روزی کودکان پگاه در مرداد ۹۷   تاریخ روز هفته شیفت صبح آنکال ۱۴-۱۲ شیفت عصر آنکال۲۰-۱۸ شیفت شب آنکال ۲۴-۲۱ ۹۷/۰۵/۰۱ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر محسنی فرد ۹۷/۰۵/۰۲ سه شنبه دکتر زواره دکتر مرادی دکتر بهبد ۹۷/۰۵/۰۳ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر برادران دکتر امجدی ۹۷/۰۵/۰۴ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر شریفی حسینی ۹۷/۰۵/۰۵ جمعه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری ۹۷/۰۵/۰۶ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر خباز ۹۷/۰۵/۰۷ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر امجدی ۹۷/۰۵/۰۸ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر محسنی فرد ۹۷/۰۵/۰۹ سه شنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر بهبد ۹۷/۰۵/۱۰ چهار شنبه دکتر […]
برنامه کاری پزشکان دندانپزشکی کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه _ اردیبهشت ۹۷ روز پزشک صبح پزشک عصر شنبه دکتر خلیل آذر – دکتر نوحیدیان ۱۹:۳۰- ۱۶ یک شنبه دکتر نیکبخش ۱۹:۳۰- ۱۶ دو شنبه دکتر نیکبخش – دکتر روحانی  ۱۹:۳۰- ۱۶ سه شنبه دکتر خلیل آذر  ۱۹:۳۰- ۱۶ چهارشنبه دکتر اسماعیلی  ۱۰ – ۱۳:۳۰ دکتر نیکبخش – دکتر روحانی  ۱۹:۳۰- ۱۶ پنجشنبه دکتر آذرنوش  ۱۰ – ۱۳ دکتر حسینیان  ۱۹:۳۰- ۱۶                     کلینیک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، […]
ساعات کاری بخش رادیولوژی و سونوگرافی کلینیک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه       ایام هفته                             ساعت  حضور                         نام خانوادگی پزشک           شنبه صبح                            ۱۱ تا ۱۳                                    خانم دکتر محمدی شنبه عصر                            ۴ تا ۷                                     خانم دکتر میرجلیلی یکشنبه صبح و عصر               ۱۲ تا ۱۳ و ۳۰/۴ تا ۷                 آقای دکتر سودآوری دوشنبه صبح                         ۳۰/۸ تا ۵۰/۱۰                        آقای دکتر جنتی دوشنبه عصر                         ۳۰/۴ الی ۷                             خانم دکتر محمدی سه‌شنبه صبح                       ۱۱ الی ۳۰/۱۲                             خانم دکتر میرجلیلی سه‌شنبه عصر                       ۳۰/۴ الی ۷                             خانم دکتر مهدیزاده – دکتر آرامی چهارشنبه صبح                      ۱۱ الی ۳۰/۱۲                             خانم دکتر آرامی چهارشنبه عصر                      ۴ الی ۷                                   […]
برنامه پزشکان متخصص اطفال درمانگاه شبانه روزی تخصصی کودکان پگاه – اردیبهشت ۹۷ تاریخ روز هفته شیفت صبح۱۷-۸ شیفت عصر۲۲-۱۲ شیفت شب۱۸ آنکال ۲۴-۲۱ ۹۷/۰۲/۰۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر خباز دکتر بهبد ۹۷/۰۲/۰۲ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر امجدی دکتر بهبد ۹۷/۰۲/۰۳ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر محسنی فرد دکتر خباز ۹۷/۰۲/۰۴ سه شنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر بهبد دکتر امجدی ۹۷/۰۲/۰۵ چهار شنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر حاجی باقری ۹۷/۰۲/۰۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر حاجی باقری ۹۷/۰۲/۰۷ جمعه دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر حاجی باقری دکتر محسنی فرد ۹۷/۰۲/۰۸ شنبه دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی دکتر خباز دکتر شریف حسینی […]
تاریخ روز هفته شیفت صبح۱۷-۸ آنکال ۱۴-۱۲ شیفت عصر۲۲-۱۲ آنکال۲۰-۱۸ شیفت شب۱۸ آنکال ۲۴-۲۱ ۹۶/۱۲/۲۹ سه شنبه دکتر زواره دکتر محسنی فرد دکتر شریف حسینی ۹۷/۰۱/۰۱ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرامرزی دکتر امجدی ۹۷/۰۱/۰۲ پنجشنبه دکتر تأسی دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی ۹۷/۰۱/۰۳ جمعه دکتر تأسی دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی ۹۷/۰۱/۰۴ شنبه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر امجدی ۹۷/۰۱/۰۵ یکشنبه دکتر ضیغمی  دکتر برادران دکتر حاجی باقری ۹۷/۰۱/۰۶ دوشنبه دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی ۹۷/۰۱/۰۷ سه شنبه دکتر ضیغمی دکتر فرامرزی دکتر بهبد ۹۷/۰۱/۰۸ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری ۹۷/۰۱/۰۹ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرامرزی دکتر بهبد ۹۷/۰۱/۱۰ جمعه دکتر برادران دکتر […]
  به اطلاع می رساند بخش رادیولوژی و سنوگرافی از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ تا پایان روز ۹۷/۱/۱۳ تعطیل میباشد . معهذا با توجه به مذاکره حضوری جهت تسهیل امور درمانگاه در روزهای دوشنبه ۹۷/۱/۶ و روز سه شنبه ۹۷/۱/۷ جهت وقت دهی و نیز انجام سنوگرافی با حضور آقای دکتر سودآوری ( از ساعت ۱۱ تا ۲ بعد ازظهر مورخه ۹۷/۱/۷ ) فعال میباشد شایان ذکر است در طی روز های فوق جهت تاریخ ۹۷/۱/۱۴ به بعد نیز وقت دهی انجام خواهد گردید.
به استحظار میرسانیم دندانپزشکی روز های دوم و سوم فروردین از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و روز های چهارم و پنجم از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دایر میباشد.
Page 1 of 212