22 88 75 79
تاریخ روز هفته شیفت صبح۱۴-۸ شیفت عصر ۱ ۱۴-۱۲ شیفت عصر۲ ۱۸-۲۰  شیفت شیفت شب  ۲۴-۲۱   شیفت ۹۷/۱۲/۰۱ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری ۹۷/۱۲/۰۲ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر بهبد دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری ۹۷/۱۲/۰۳ جمعه دکتر برادران دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر فرامرزی      ۷ دکترحاجی باقری دکتر فرامرزی ۹۷/۱۲/۰۴ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر برادران دکتر خباز دکتر شریفی حسینی ۹۷/۱۲/۰۵ یکشنبه دکتر برادران دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر شریفی حسینی ۹۷/۱۲/۰۶ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی فرد دکتر خباز ۹۷/۱۲/۰۷ سه شنبه دکتر زواره دکتر […]
روزهای حضور پزشک  داخلی بزرگسال در کلینیک خانم دکتر بیضایی شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه   ۲۳-۱۷  و  سه شنبه و پنج شنبه   ۱۳-۱۰ آقای دکتر حاجی مرادی سه شنبه ، پنج شنبه  ، جمعه   ۲۳-۱۷ خانم دکتر شهبازی اکبری یکشنبه ۲۳- ۱۷  و   دوشنبه و چهارشنبه   ۱۳-۱۰   کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود. این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و […]
متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص آسم  آلرژی فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی متخصص پوست تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر آذری ۱۰:۳۰ و دکتر شهریاری ۱۵ دکتر سبزه چیان ۱۶ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر فرپور ۱۴ آقای غلامی ۱۶ خانم سعادتی  ۱۸ خانم روحانی مهر ۱۵ آقای میرزایی ۱۴ یک شنبه متخصص اطفال دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر مظلوم   ۱۵ دکتر مرتضوی ۱۷ دکتر […]
برنــامه دندانپــزشکی روز پزشک صبح پزشک عصر شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر خلیل اذر-دکترهاشمی۱۹:۳۰-۱۶ یک شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر نیک بخش-دکتر مقصودی۱۹:۳۰-۱۶ دو شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش- دکتر هاشمی۱۹:۳۰-۱۶ سه شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر خلیل اذر-دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶ چهارشنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش۱۹:۳۰-۱۶ پنجشنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶     سلامت دهان و دندان و مراجعه مرتب کودکان به دندانپزشکی  بسیار حائز اهمیت است. برای دست یافتن به این مهم باید از سنین کم مراقبت صحیحی از دندان‎ها انجام گیرد تا فرد در بزرگسالی از سلامت دندان و دهان برخوردار باشد. حفظ سلامت دندان کودکان با رعایت موارد ساده‎ای امکان پذیر است. تاکید ما این است که کودک را […]
روزهای حضور پزشک  داخلی بزرگسال در کلینیک پگاه خانم دکتر بیضایی شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه   ۲۳-۱۷  و  سه شنبه و پنج شنبه   ۱۳-۱۰ آقای دکتر حاجی مرادی سه شنبه ، پنج شنبه  ، جمعه   ۲۳-۱۷ خانم دکتر شهبازی اکبری یکشنبه ۲۳- ۱۷  و   دوشنبه و چهارشنبه   ۱۳-۱۰   کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود. این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه […]
برنــامه  پزشکان دندانپــزشکی کلینیک کودکان پگاه روز پزشک صبح پزشک عصر شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر خلیل اذر-دکترهاشمی۱۹:۳۰-۱۶ یک شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر نیک بخش-دکتر مقصودی۱۹:۳۰-۱۶ دو شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش- دکتر هاشمی۱۹:۳۰-۱۶ سه شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر خلیل اذر-دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶ چهارشنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش۱۹:۳۰-۱۶ پنجشنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶     کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود. این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و […]
تاریخ روز هفته شیفت صبح۱۴-۸ شیفت عصر ۱ ۱۴-۱۲ شیفت عصر۲   ۲۰-۱۴ ۱۸-۲۰  شیفت شیفت شب  ۲۴-۲۱   شیفت ۹۷/۱۱/۰۱ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکترضیغمی دکتر محسنی دکتر حاجی باقری ۹۷/۱۱/۰۲ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر بهبد ۹۷/۱۱/۰۳ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر بهبد دکتر حاجی باقری دکتر امیراصلانی ۹۷/۱۱/۰۴ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری ۹۷/۱۱/۰۵ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر برادران دکتر محسنی فرد دکتر تأسی دکتر حاجی باقری دکتر تأسی ۹۷/۱۱/۰۶ شنبه دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکترفرپور دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی […]
متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص آسم  آلرژی فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی متخصص پوست تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر آذری ۱۰:۳۰ و دکتر شهریاری ۱۵ دکتر سبزه چیان ۱۶ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر فرپور ۱۴ آقای غلامی ۱۶ خانم سعادتی  ۱۸ خانم روحانی مهر ۱۵ آقای میرزایی ۱۴ یک شنبه متخصص اطفال دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر مظلوم   ۱۵ دکتر مرتضوی ۱۷ دکتر […]
 برنامه پزشکان  متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه- دی۹۷  تاریخ روز هفته شیفت صبح۱۴-۸ شیفت عصر ۱ ۱۸-۱۲ شیفت عصر۲   ۲۴-۱۸ ۲۳-۱۷  شیفت شیفت شب  ۲۴-۲۱   شیفت ۹۷/۱۰/۰۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی ۹۷/۱۰/۰۲ یکشنبه دکتربرادران دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر بهبد دکتر امجدی دکتر حاجی باقری ۹۷/۱۰/۰۳ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی ۹۷/۱۰/۰۴ سه شنبه دکتر زواره ۰ دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر حاجی باقری دکتر بهید ۹۷/۱۰/۰۵ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر زواره دکتر امیراصلانی ۹۷/۱۰/۰۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر شمس الدینی  بهبد دکتر […]
متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی متخصص پوست تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر آذری ۱۰:۳۰ و دکتر شهریاری ۱۵ دکتر سبزه چیان ۱۶ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر فرپور ۱۴ آقای غلامی ۱۶ خانم سعادتی  ۱۸ خانم روحانی مهر ۱۵ آقای میرزایی ۱۴ یک شنبه متخصص اطفال دکتر قاسمی  ۹ دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر مظلوم   ۱۵ دکتر حبیبیان ۱۴ خانم کتابدار […]
Page 1 of 3123