آپاندیس در کودکان

چیزی که ما حتما نسبت به آن تاکید میکنیم این است که اگر کودکی با درد شمکی مواجه شود بخصوص اگر ناگهانی شروع شده باشد و بخصوص اگر با استفراغ همراه باشد حتما توسط متخصصان گرامی اطفال برسی و معاینه شود ، و این ها در بعد از معاینه معمولا درخواست برسی یافت های آزمایشگاهی یا درخواست سونوگرافی خواهند کرد.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه