آیا وسایل خنک کننده میتوانند عامل افزایش ابتلا به کرونا باشن یا نه ؟ – درمانگاه شبانه روزی تخصصی کودکان پگاه

آیا وسایل خنک کننده میتوانند عامل افزایش ابتلا به کرونا باشن یا نه ؟ – درمانگاه شبانه روزی تخصصی کودکان پگاه

۴