اختلالات شنوایی

اختلالات شنوایی

اختلال در شنوایی بعد از تولد می تواند به دلیل مریضی، آسیب فیزیکی یا  علل مادرزادی به وجود بیاید.
اختلال شنوایی  ممکن است به علت وجود اشکال در هر قسمت از گوش رخ دهد که شامل گوش خارجی، میانی، داخلی، عصب گوش و سیستم شنوایی می باشد. شدت اختلال شنوایی می تواند در افراد متغیر باشد و به دلایل متععد رخ دهد، بنابراین علائم این اختلال در هر کودک متفاوت است.

علائم در نوزادان
– نسبت به صداهای بلند وحشت زده نمی شوند.
– بعد از ۶ ماهگی متوجه منبع صدا نمی شود.
– تا ۱ سالگی کوچکترین کلمه حتی بابا ومامان نمی گوید.
– سر خود را تنها زمانی که شما را می بیند می چرخاند نه زمانی که او را صدا می زنید. این مسئله ممکن است به دلیل نقص در  توجه و یا در نتیجه اختلال شنوایی باشد.
– بنظر می رسد که تنها برخی از صداها را می شنود.

علائم در کودکان
– در کسب مهارت گفتاری تاخیردارد.
– گویش کودک واضح نیست.
– از جهات پیروی نمی کند که این مسئله ممکن است به دلیل نقص در توجه و یا در نتیجه اختلال شنوایی باشد.
– بیشتر اوقات از کلمه چی؟استفاده می کند.
– صدای تلویزیون را بیش از حد بلند می کند.

چگونگی بازی کودکان و نوزادان،یادگیری و نحوه ی ارتباط باید مرکز توجه والدین باشد زیرا کوچکترین تاخیر در پیدایش هر یک از توانایی ها می تواند نشانه ای  از مشکلات رشدی و اختلال شنوایی می باشد.

تشخیص
غربالگری شنوایی بدین منظور انجام می گردد تا از دست دادن یا ندادن شنوایی افراد را آزمایش کند.غربالگری شنوایی آسان و بدون درد است.در واقع کودکان در هنگام غربالگری خواب هستند و زمان کوتاهی اغلب به مدت چند دقیقه برای غربالگری لازم می باشد.

نوزادان:
همه ی نوزادان قبل از ۱ ماهگی به منظور تست شنوایی غربالگری می شوند.بهتر این است که بلافاصله پس از تولد و قبل از ترک بیمارستان این کار صورت گیرد. در غیر این صورت باید هر چه زودتر و تا قبل از ۳ ماهگی تست کامل شنوایی گردد.

کودکان
کودکان باید آزمایش شنوایی خود را قبل از ورود به مدرسه و یا هر زمان دیگری که نگرانی در این مورد وجود دارد انجام دهند. کودکان که برای شنوایی غربالگری نشده اند بهتر است هر چه زودتر تست کامل شنوایی گردند.