اختلالات پردازش شنیداری

اختلالات پردازش شنیداری

راه های متفاوتی وجود دارد که مغز می تواند اطلاعات شنیداری را پردازش کند، اگر هر گونه نقصی در پردازش اطلاعات شنیداری رخ دهد از طریق رفتارهای خاص ایجاد شده، می توان به آن اختلال پی برد.
در قسمت زیر تشریح پردازش های شنیداری مختلف وجود دارند.هر طبقه بندی شامل مشکلاتی است که ممکن است در صورت وجود ضعف درآن ناحیه رخ دهد. راهکارهای مختلفی برای غلبه بر این اشکالات وجود دارد.
توجه داشته باشید که بسیاری از افراد بدون داشتن اختلال پردازش شنیداری، ممکن است در زمان های خاص دچار مشکلات یادگیری و رفتاری شوند. اما اگر فرد به صورت مداوم دچار مشکل شود، بررسی اختلال پردازش شنیداری به وسیه متخصصان مربوطه توصیه می شود.

بازشناسی شنیداری: توانایی درک، مقایسه و تشخیص اصوات مختلف در کلمات که در خواندن بسیار ضروری است.
مشکلاتی که فرد مشاهده خواهد کرد: مشکل در خواندن، تشخیص اصوات مشابه، درک زبان گفتاری، پیروی از دستورالعمل ها و یادسپاری جزئیات، به طور کلی به نظر میرسد که فرد به جای گوش دادن فقط می شنود.
راهکارهای آموزشی: تمرین کلمات هم قافیه و بخش کردن آن ها،جداسازی کلمات ترکیبی، ترکیب اصوات و استفاده از کلماتی با اصوات مشابه، با دانش آموز شمرده و آرام صحبت شود، هربار یک تکلیف آموزشی به دانش آموز محول شود.

بازشناسی اصوات از پس زمینه صدا: توانایی برای تفکیک و تشخیص اصوات مورد نظر در سروصدا
مشکلاتی که فرد مشاهده خواهد کرد: تشخیص اصوات معنا دار از پس زمینه صدا، توجه و تمرکز به اطلاعات شنیداری مثلا دنبال کردن دستورالعمل های گفتاری
راهکارهای آموزشی: برای نشستن مکانی نزدیک به منبع صدا انتخاب کنید برای مثال جلوی کلاس،  در زمان انجام تکالیف از سرو صداهای بی مورد مثل تلویزیون،استریو و سرو سایر صداهای محیطی دوری کنید.

حافظه شنیداری:
دو نوع حافظه شنیداری وجود دارد
۱- حافظه بلند مدت که  مسئول یادآوری اصواتی که در زمان گذشته شنیده شده اند.
۲- حافظه کوتاه مدت که مسئول بازگویی کلماتی است که هم اکنون شنیده شده اند.
مشکلاتی که فرد مشاهده خواهد کرد: یادآوری اسامی افراد، به خاطر سپردن شماره تلفن، دنبال کردن مسیرهای چندگانه، بازگویی داستان ها و اشعار
راهکارهای آموزشی: استفاده از منابع نوشتاری مرتبط با موضوع، افزایش مهارت یادداشت برداری، برای تشخیص تفاوت میان اطلاعات ارائه شده از نشانه های دیداری استفاده کنید مثلا از گچ های رنگی برای تاکید بر مسائل استفاده کنید یا با استفاده از حرکات دست عوض شدن موضوع بحث را اطلاع دهید.

توالی اطلاعات شنیداری: توانایی درک و بازگویی کلمات به همان ترتیبی که ارائه شده اند
مشکلاتی که فرد مشاهده خواهد کرد: اشتباه درعددهای چند رقمی مانند ۴۷ و ۷۴، اشتباه در ترتیب فهرست ها و دیگر اولویت بندی ها، به یادسپاری ترتیب صحیح مجموعه ای از دستورالعمل ها
راهکارهای آموزشی: استفاده از ابزار نوشتاری برای ثبت دستورالعمل های گفتاری، استفاده از تصاویر یا حرکات خاص برای تقویت درک و به خاطر سپردن ترتیب یک فهرست.