ارتباط با ما

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، نبش کوچه هجدهم، درمانگاه شبانه روزی پگاه

 

تلفن:     ۸۲  – ۲۲۸۸۷۵۷۹ (۰۲۱)

پذیرش ۱۰۱-۱۰۲ اداری ۳۰۲
پرستاری ۱۰۳ وقت دهی ۳۰۵-۳۰۶
آزمایشگاه ۱۲۶ دندانپزشکی ۴۰۰-۴۰۱
داروخانه ۱۲۰ رادیولوژی و سونوگرافی ۴۲۰-۴۲۱
مدیریت ۳۰۰

فکس: ۲۲۸۸۵۲۶۶ (۰۲۱)

بخش دندانپزشکی:

۴۷۵۸ ۶۰۴ ۰۹۰۵

سایر بخش های درمانگاه:

۷۳۹۷ ۷۶۰ ۰۹۱۰

پست الکترونیکی: clinicpegah@gmail.com