افسر دستجانی فراهانی

چشم پزشکی , متخصص چشم

 

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

ساعات حضور در کلینیک: ۱۶ – ۱۹

شیفت: شنبه، چهارشنبه