021-72015

دکتر امین شاهرخی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق:

ساعات حضور در کلینیک: ۱۸ – ۱۶

شیفت: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

اخبار