021-72015

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه – دی ۹۸

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه 

متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص آسم  آلرژی فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی متخصص پوست تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی
شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ کتر مرتضوی ۱۹ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر فرپور ۱۴ آقای غلامی ۱۶ خانم سعادتی  ۱۸ آقای میرزایی ۱۴
یک شنبه متخصص اطفال دکتر رجبی ۱۶ دکتر بدو شریف  ۱۲ دکتر حبیبیان ۱۴:۳۰ دکتر منشی زاده  ۱۶ خانم کتابدار ۱۴ آقای قدیمی۱۸ خانم نفیس پور ۱۶ آقای میرزایی ۸
دوشنبه متخصص اطفال دکتر وفادار ۱۴ دکتر شاهرخی    ۱۶ دکتر خداپرست ۱۷:۳۰ دکتر مطهر زاده ۱۹:۳۰ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ خانم کتابدار ۱۴ خانم قمی  ۱۵ آقای میرزایی ۸
سه شنبه متخصص اطفال دکتر حبیبیان ۱۴:۳۰ دکتر ترقی۱۶ آقای غلامی ۱۶ آقای قدیمی۱۸ خانم آلتون تاش ۱۶ خانم صادقیان ۱۵ آقای میرزایی ۱۴
چهار شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی     ۱۶ دکتربدو شریف۱۲ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر محبوبی ۱۵ خانم کتابدار ۱۴ آقای قدیمی۱۹ خانم قمی  ۱۵
پنج شنبه متخصص اطفال دکتر مومنی ۱۶ دکتر تاجیک ۱۳  دکتر زمانی۱۰ خانم کتابدار ۱۴ آقای باستین  ۱۴ دکتر صدیقها  ۱۱:۳۰ خانم صادقیان ۸ آقای میرزایی۸
جمعه متخصص اطفال
دندانپزشکی همه روزه  صبح و عصر
رادیولوژی و سونوگرافی همه روزه صبح و عصر

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

همیشه در کنارتان هستیم

 

کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه