021-72015

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه – شهریور ۹۹

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه 

متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص آسم و آلرژی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روانشناسی تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی
شنبه متخصص اطفال دکتر قاسمی  ۱۲ دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر بدو شریف  ۹ دکتر سبزه چیان ۱۶ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر محبوبی ۱۲/۳۰ دکتر فرپور ۱۶ آقای غلامی ۱۶ خانم سعادت  ۱۸ آقای میرزایی ۱۴
یک شنبه متخصص اطفال دکتر بدو شریف  ۹ دکتر خداپرست ۱۸ دکتر حبیبیان ۱۴ آقای قدیمی  ۱۹ آقای میرزایی ۸
دوشنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی    ۱۶ دکتر کیانی امین ۱۶ دکتر بدو شریف  ۹ دکتر مطهر زاده ۲۰ دکتر محمدی  ۱۶ خانم قمی  ۱۵ آقای میرزایی ۸
سه شنبه متخصص اطفال دکتر مومنی ۱۶ دکتر بدو شریف  ۹ دکتر حبیبیان ۱۴ دکتر ترقی۱۶ آقای غلامی ۱۶ آقای قدیمی  ۱۹ خانم آلتون تاش ۱۶ خانم صادقیان ۱۵ آقای میرزایی ۱۴
چهار شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی     ۱۶ دکتر بدو شریف  ۹ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر     حاجی زاده ۱۴ آقای قدیمی  ۱۹ خانم قمی  ۱۵
پنج شنبه متخصص اطفال دکتر مومنی ۱۶ آقای باستین  ۱۴ خانم صادقیان ۸ آقای میرزایی۸
جمعه متخصص اطفال

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

همیشه در کنارتان هستیم

 

کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه