برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه – ۱۴۰۰

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه 

متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص آسم  آلرژی فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی جراح عمومی تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی
شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۷ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ خانم کتابدار ۱۵ خانم سعادتی  ۱۸ دکتر اسکندری  ۱۷ آقای میرزایی ۱۴
یک شنبه متخصص اطفال دکتر رجبی ۱۵/۳۰ دکتر بدو شریف  ۱۲ دکتر حبیبیان ۱۴:۳۰ دکتر نژادگشتی ۱۷ آقای قدیمی۱۹ خانم نفیس پور ۱۶ آقای میرزایی ۸
دوشنبه متخصص اطفال دکتر وفادار ۱۴ دکتر شاهرخی    ۱۷ دکتر خداپرست ۱۷:۳۰ دکتر مطهر زاده ۱۹:۳۰ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر فرپور ۱۵ آقای غلامی ۱۶ خانم قمی۱۶ آقای میرزایی ۸
سه شنبه متخصص اطفال دکتر بدو شریف  ۱۲ دکتر حبیبیان ۱۴:۳۰ دکتر ترقی۱۶ آقای غلامی ۱۶ آقای قدیمی۱۹ خانم آلتون تاش ۱۶ آقای میرزایی ۱۴
چهار شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی     ۱۶ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر نژادگشتی ۱۴ خانم کتابدار ۱۵ آقای قدیمی۱۹ دکتر اسکندری  ۱۷
پنج شنبه متخصص اطفال دکتر مومنی ۱۵/۳۰  دکتر زمانی۸ آقای باستین  ۱۴ دکتر موحدی ۹ خانم صادقیان ۱۲ آقای میرزایی۸
جمعه متخصص اطفال

برنامه پزشکان فوق تخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

همیشه در کنارتان هستیم

 

کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه