برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه آبان ۱۴۰۰

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

 آبان ۱۴۰۰

تاریخ روز هفته شیفت صبح آنکال۱(۱۴-۱۲) شیفت عصر۱(۱۶-۱۲) شیفت عصر۲(۲۰-۱۶) آنکال شیفت شب (۲۰-۱۸) شیفت شب آنکال شیفت عصر۲ (۲۲-۲۰)
۱۴۰۰/۸/۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۸/۲ یکشنبه دکتر ضیغمی دکتربرادران دکتر امجدی
۱۴۰۰/۸/۳ دوشنبه دکتر تأسی دکترضیغمی دکتر محسنی فرد
۱۴۰۰/۸/۴ سه شنبه دکترتأسی (۱۱-۸)
دکتر ضیغمی (۱۴-۱۱)
دکتر مرادی دکتر امجدی
۱۴۰۰/۸/۵ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر شاهرخی
۱۴۰۰/۸/۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی
۱۴۰۰/۸/۷ جمعه دکتر شمس الدینی (۱۲-۸) دکتر شمس الدینی دکترتأسی دکترامجدی دکترفرخ زاده دکتر فرخ زاده دکترامجدی
۱۴۰۰/۸/۸ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۸/۹ یکشنبه دکتر فرپور دکتر برادران دکتر امجدی
۱۴۰۰/۸/۱۰ دوشنبه دکتر تأسی دکترضیغمی دکتر محسنی فرد
۱۴۰۰/۸/۱۱ سه شنبه دکترتأسی  (۱۱-۸)
دکتر ضیغمی  (۱۴-۱۱)
دکتر مرادی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۸/۱۲ چهارشنبه دکتر رئیسی دکترفرپور دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۸/۱۳ پنجشنبه دکترضیغمی دکترتأسی دکتر فرخ زاده
۱۴۰۰/۸/۱۴ جمعه دکتر تأسی دکترتأسی دکترفرامرزی (۱۸-۱۲) دکترضیغمی  (۲۰-۱۸) دکترخورشیدی دکتر خورشیدی دکترضیغمی
۱۴۰۰/۸/۱۵ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۸/۱۶ یکشنبه دکتر رئیسی دکتر برادران دکتر امجدی
۱۴۰۰/۸/۱۷ دوشنبه دکتر تأسی دکترضیغمی دکتر محسنی فرد
۱۴۰۰/۸/۱۸ سه شنبه دکترتأسی  (۱۱-۸)
دکتر ضیغمی  (۱۴-۱۱)
دکتر مرادی دکترخورشیدی
۱۴۰۰/۸/۱۹ چهارشنبه دکتر رئیسی دکترفرپور دکتر امجدی
۱۴۰۰/۸/۲۰ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی
۱۴۰۰/۸/۲۱ جمعه دکتر شمس الدینی (۱۲-۸) دکتر شمس الدینی دکتر فرپور دکترضیغمی دکترشریفی حسینی دکترشریفی حسینی دکترضیغمی
۱۴۰۰/۸/۲۲ شنبه دکتر ضیغمی دکترتأسی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۸/۲۳ یکشنبه دکتر شریفی حسینی دکتربرادران دکترامجدی
۱۴۰۰/۸/۲۴ دوشنبه دکتر تأسی دکترضیغمی دکتر محسنی فرد
۱۴۰۰/۸/۲۵ سه شنبه دکترتأسی (۱۱-۸)
دکتر ضیغمی (۱۴-۱۱)
دکتر مرادی دکترحبیبیان
۱۴۰۰/۸/۲۶ چهارشنبه دکتررئیسی دکتر فرپور دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۸/۲۷ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکترتأسی دکتر خورشیدی
۱۴۰۰/۸/۲۸ جمعه دکتر امیراصلانی(۱۲-۸) دکترامیراصلانی دکترمرادی دکترحبیبیان دکترشریفی حسینی دکترشریفی حسینی دکترحبیبیان
۱۴۰۰/۸/۲۹ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۸/۳۰ یکشنبه دکترشریفی حسینی دکتربرادران دکتر امجدی

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

همیشه در کنارتان هستیم

 

کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه