برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه شهریور ۱۴۰۰

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

 شهریور ۱۴۰۰

تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر شیفت شب
۱۴۰۰/۶/۱ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکترمحسنی فرد
۱۴۰۰/۶/۲ سه شنبه دکترضیغمی دکتر مرادی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۶/۳ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی
۱۴۰۰/۶/۴ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۶/۵ جمعه دکترتأسی دکترضیغمی دکتر فرخ زاده
۱۴۰۰/۶/۶ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۶/۷ یکشنبه دکترمرادی دکترضیغمی دکتر امجدی
۱۴۰۰/۶/۸ دوشنبه دکترتأسی دکتربرادران دکترمحسنی فرد
۱۴۰۰/۶/۹ سه شنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکترحبیبیان
۱۴۰۰/۶/۱۰ چهارشنبه دکتررئیسی دکتر فرپور دکترامجدی
۱۴۰۰/۶/۱۱ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی
۱۴۰۰/۶/۱۲ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر فرامرزی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۶/۱۳ شنبه دکتر فرامرزی دکترتأسی دکتر فرخ زاده
۱۴۰۰/۶/۱۴ یکشنبه دکتر حبیبیان دکترضیغمی دکترامجدی
۱۴۰۰/۶/۱۵ دوشنبه دکترتأسی دکتربرادران دکترمحسنی فرد
۱۴۰۰/۶/۱۶ سه شنبه دکترضیغمی دکتر مرادی دکترامیراصلانی
۱۴۰۰/۶/۱۷ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی
۱۴۰۰/۶/۱۸ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکترتأسی دکترخورشیدی
۱۴۰۰/۶/۱۹ جمعه دکترضیغمی دکترفرپور دکتر شریفی حسینی
۱۴۰۰/۶/۲۰ شنبه دکتر فرامرزی دکترتأسی دکترامیراصلانی
۱۴۰۰/۶/۲۱ یکشنبه دکتر شریفی حسینی دکترضیغمی دکترامجدی
۱۴۰۰/۶/۲۲ دوشنبه دکترتأسی دکتربرادران دکترمحسنی فرد
۱۴۰۰/۶/۲۳ سه شنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکترحبیبیان
۱۴۰۰/۶/۲۴ چهارشنبه دکتررئیسی دکترفرپور دکترشاهرخی
۱۴۰۰/۶/۲۵ پنجشنبه دکترضیغمی دکترشمس الدینی دکتر شمس الدینی
۱۴۰۰/۶/۲۶ جمعه دکتر شمس الدینی دکترتأسی دکترشریفی حسینی
۱۴۰۰/۶/۲۷ شنبه دکترفرامرزی دکترتأسی دکترامیراصلانی
۱۴۰۰/۶/۲۸ یکشنبه دکترشریفی حسینی دکترضیغمی دکترامجدی
۱۴۰۰/۶/۲۹ دوشنبه دکترتأسی دکتربرادران دکترمحسنی فرد
۱۴۰۰/۶/۳۰ سه شنبه دکترضیغمی دکتر مرادی دکترخورشیدی
۱۴۰۰/۶/۳۱ چهارشنبه دکتررئیسی دکتر فرپور دکترامیراصلانی

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

همیشه در کنارتان هستیم

 

کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه