021-72015

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه دی ۹۸

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

دی ۹۸

تاریخA2:I22C8A2:A2:G22 روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ شیفت عصر۲ ۱۸-   شیفت شیفت شب  ۲۱-۲۳   شیفت
۹۸/۱۰/۰۱ یکشنبه دکتر تأسی دکترمرادی(۱۴-۱۲) دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۱۰/۰۲ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور (۱۴-۱۲) دکتر برادران دکترضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
۹۸/۱۰/۰۳ سه شنبه دکترضیغمی دکتر مرادی دکتر برادران دکترحاجی باقری دکترامجدی
۹۸/۱۰/۰۴ چهارشنبه دکتررئیسی دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر امجدی دکتر رجبی
۹۸/۱۰/۰۵ پنجشنبه دکترضیغمی دکتر فرپور(۱۳-۱۲) دکترشمس الدین دکتر برادران   دکتر بهبد دکتر شمس الدینی دکتر مرادی
۹۸/۱۰/۰۶ جمعه دکتر شمس الدینی (۱۵-۸) دکتر تأسی دکتر امجدی (۲۳/۳۰-۱۷/۳۰) دکتر شریفی حسینی دکتر امجدی
۹۸/۱۰/۰۷ شنبه دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی
۹۸/۱۰/۰۸ یکشنبه دکتر تأسی دکترمرادی(۱۴-۱۲) دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر بهبد
۹۸/۱۰/۰۹ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور(۱۴-۱۲) دکتر برادران دکترضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
۹۸/۱۰/۱۰ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی(۱۴-۱۲) دکتر مرادی دکتر برادران دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۱۰/۱۱ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر امجدی دکتر رجبی
۹۸/۱۰/۱۲ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور(۱۳-۱۲) دکتر تأسی  دکتر بهبد(۲۳-۱۶) دکتر زواره دکتر بهبد
۹۸/۱۰/۱۳ جمعه دکتر ضیغمی  (۱۵-۸) دکتر امیراصلانی(۱۱/۳۰-۱۶/۳۰) دکتر ضیغمی دکتر مرادی۲۳/۳۰-۱۷/۳۰) دکتر حاجی باقری دکتر مرادی
۹۸/۱۰/۱۴ شنبه دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی (ساعت ) دکتر شریفی حسینی
۹۸/۱۰/۱۵ یکشنبه دکتر تأسی دکترمرادی(۱۴-۱۲) دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی (ساعت  ) دکتر حاجی باقری
۹۸/۱۰/۱۶ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور (۱۴-۱۲) دکتر برادران دکترضیغمی دکتر محسنی دکتر امیر اصلانی
۹۸/۱۰/۱۷ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی(۱۴-۱۲) دکتر مرادی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر رجبی
۹۸/۱۰/۱۸ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر ضیغمی ۱۴-۱۲) دکتر فرپور دکتر حاجی باقری دکتر رجبی
۹۸/۱۰/۱۹ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور(۱۳-۱۲) دکتر شمس الدینی دکتر برادران دکتر بهبد(۲۳-۱۶) دکتر شمس الدینی دکتر بهبد
۹۸/۱۰/۲۰ جمعه دکتر شمس الدینی(۱۵-۸) دکتر فرامرزی  ( -۱۱) دکتر زواره (۲۳/۳۰-۱۷/۳۰) دکترشریفی حسینی دکترزواره
۹۸/۱۰/۲۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۸/۱۰/۲۲ یکشنبه دکتر تأسی دکترمرادی(۱۴-۱۲) دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۱۰/۲۳ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور(۱۴-۱۲) دکتر برادران دکترضیغمی دکتر محسنی (ساعت  ) دکترامیراصلانی
۹۸/۱۰/۲۴ سه شنبه دکترزواره دکتر تأسی(۱۴-۱۲) دکتر مرادی دکتر برادران دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۱۰/۲۵ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر امیراصلانی دکتر رجبی
۹۸/۱۰/۲۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور(۱۳-۱۲) دکتر تأسی دکتر برادران  ( -۱۷) دکتر بهبد(۲۳-۱۶) دکتر زواره دکتر بهبد
۹۸/۱۰/۲۷ جمعه دکتر تأسی (۱۵-۸) دکتر ضیغمی دکتر بهبد (۱۷-۱۵) دکتر حاجی باقری دکتر ضیغمی
۹۸/۱۰/۲۸ شنبه دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی
۹۸/۱۰/۲۹ یکشنبه دکتر تأسی دکترمرادی(۱۴-۱۲) دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۱۰/۳۰ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور(۱۴-۱۲) دکتر برادران دکترضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
توجه توجه : شیفت عصر ۱ و ۲ فقط مخصوص روزهای تعطیل میباشد، روزهای عادی همانند سابق است.

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

همیشه در کنارتان هستیم

 

کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه