برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه اردیبهشت ۱۴۰۰

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر شیفت شب
۱۴۰۰/۲/۱ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی
۱۴۰۰/۲/۲ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکترامیراصلانی
۱۴۰۰/۲/۳ جمعه دکترتأسی دکتر فرامرزی دکتر خورشیدی
۱۴۰۰/۲/۴ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۲/۵ یکشنبه دکتر حبیبیان دکتر ضیغمی دکتر امجدی
۱۴۰۰/۲/۶ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر محسنی فرد
۱۴۰۰/۲/۷ سه شنبه دکتر ضیغمی دکتر مرادی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۲/۸ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکترامیراصلانی
۱۴۰۰/۲/۹ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی
۱۴۰۰/۲/۱۰ جمعه دکتر شمس الدینی دکترضیغمی دکتر فرخ زاده
۱۴۰۰/۲/۱۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۲/۱۲ یکشنبه دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر امجدی
۱۴۰۰/۲/۱۳ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۲/۱۴ سه شنبه دکتر محسنی فرد دکتر مرادی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۲/۱۵ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی
۱۴۰۰/۲/۱۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکترتأسی دکتر امیراصلانی
۱۴۰۰/۲/۱۷ جمعه دکترضیغمی دکتر امجدی دکتر فرخ زاده
۱۴۰۰/۲/۱۸ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکترحبیبیان
۱۴۰۰/۲/۱۹ یکشنبه دکتر شریفی حسینی دکتر ضیغمی دکتر امجدی
۱۴۰۰/۲/۲۰ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر محسنی فرد
۱۴۰۰/۲/۲۱ سه شنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۲/۲۲ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی
۱۴۰۰/۲/۲۳ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۲/۲۴ جمعه دکتر فرپور دکترتأسی دکتر شریفی حسینی
۱۴۰۰/۲/۲۵ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر حبیبیان
۱۴۰۰/۲/۲۶ یکشنبه دکتر شریفی حسینی دکتر ضیغمی دکتر امجدی
۱۴۰۰/۲/۲۷ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر محسنی فرد
۱۴۰۰/۲/۲۸ سه شنبه دکتر ضیغمی دکتر مرادی دکترحبیبیان
۱۴۰۰/۲/۲۹ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر شاهرخی
۱۴۰۰/۲/۳۰ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی
۱۴۰۰/۲/۳۱ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر فرامرزی دکتر شریفی حسینی

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

همیشه در کنارتان هستیم

 

کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه