021-72015

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه شهریور ۹۹

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

شهریور ۹۹

تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر۲ شیفت شب
۹۹/۰۶/۰۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امجدی
۹۹/۰۶/۰۲ یکشنبه دکتر تأسی دکترضیغمی دکتربهبد
۹۹/۰۶/۰۳ دوشنبه دکتر تأسی دکترامجدی دکتر محسنی فرد
۹۹/۰۶/۰۴ سه شنبه دکتر شریفی حسینی دکتر حبیبیان دکتر امیراصلانی
۹۹/۰۶/۰۵ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی
۹۹/۰۶/۰۶ پنجشنبه دکترضیغمی دکتر شمس الدینی دکترشمس الدینی
۹۹/۰۶/۰۷ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر شمس الدینی
۹۹/۰۶/۰۸ شنبه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر امجدی
۹۹/۰۶/۰۹ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی
۹۹/۰۶/۱۰ دوشنبه دکتر تأسی دکتربهبد دکترمحسنی فرد
۹۹/۰۶/۱۱ سه شنبه دکتر شریفی حسینی دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی
۹۹/۰۶/۱۲ چهارشنبه دکتررئیسی دکتر فرپور دکتر رجبی
۹۹/۰۶/۱۳ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر محمدنوری
۹۹/۰۶/۱۴ جمعه دکتر ضیغمی دکتر فرامرزی دکتر شریفی حسینی
۹۹/۰۶/۱۵ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۹۹/۰۶/۱۶ یکشنبه دکتر حبیبیان دکتر ضیغمی دکتر امجدی
۹۹/۰۶/۱۷ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر محسنی فرد
۹۹/۰۶/۱۸ سه شنبه دکتر بهبد دکترحبیبیان دکترامیراصلانی
۹۹/۰۶/۱۹ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی
۹۹/۰۶/۲۰ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکترمحمدنوری
۹۹/۰۶/۲۱ جمعه دکتر ضیغمی دکتر فرامرزی دکتر شریفی حسینی
۹۹/۰۶/۲۲ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۹۹/۰۶/۲۳ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر امجدی
۹۹/۰۶/۲۴ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر محسنی فرد
۹۹/۰۶/۲۵ سه شنبه دکتر شریفی حسینی دکتر مرادی دکتر فرخ زاده
۹۹/۰۶/۲۶ چهارشنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امیراصلانی
۹۹/۰۶/۲۷ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی
۹۹/۰۶/۲۸ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر شریفی حسینی
۹۹/۰۶/۲۹ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر امیراصلانی
۹۹/۰۶/۳۰ یکشنبه دکتر حبیبیان دکتر ضیغمی دکتر امجدی
۹۹/۰۶/۳۱ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر محسنی فرد

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه

همیشه در کنارتان هستیم

 

کلینک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه