بیماری های قلبی مادرزادی نهفته کودکان

نارسایی قلبی مادرزادی متداول ترین نوع بیماری های مادرزادی در میان کودکان است.تعداد زیادی از کودکان با بیماری های قلبی مادرزادی نهفته متولد میشوند که هیچ نشانه ی ظاهری در یک کودک بیمار مشاهده نمیشود. عدم تشخیص و در مان به موقع بیماری مادر زادی نهفته  و آن هم حد اکثر تا قبل ار ۱۲ سالگی، بعضا عوارض وخیمی نظیر از کار افتادن قلب کودک یا بیماری قلبی در بزرگسالی را در بر دارد. حدود ۳۰ درصد از مرگ و میر اطفال با بیماری های مادرزادی ، مربوط به اطفالی است که با بیماری های قلبی مادرزادی متولد شده اند.از اینرو، اطمینان از سالم بودن قلب کودکان و .اطمینان از نداشتن بیماری های قلبی مادرزادی نهفته از اهمیت خاصی بر خوردار است
در صدای قلب ۵۰ تا  ۷۰ درصد از اطفال صدای اضافی وجود دارد . این صداها ناشی از بیماری نبوده و صرفا از فیزیولوژِی قلب کودک ناشی میگردد، با رشد طبیعی کودک، این صداهای اضافی محو میگردند و به آنها سوفیل بی گناه گفته میشود. علاوه بر سوفیل بی گناه ، پدیده های مختلفی نظیر پدیده سیکو اسکوستیک، ضربان به نسبت بالای قلب کودکان و غیره، باعث شده است که تشخیص بیماری های قلبی مادرزادی نهفته کودکان با معاینات کلاسیک پزشکی ( گوشی پزشکی)از دقت لازم برخوردار نباشد.از اینرو بسیاری از کودکانی که به مراکز فوق تخصصی قلب کودکان ارجاع داده می شوند، سالم هستند.بعضا بسیاری هم که بیماری ها قلبی مادرزادی نهفته دارند در اثر پیچیدگی ها و مشکلات تشخیص به مراکز فوق تخصصی ارجاع داده نمیشوند
اخیرا سامانه غیر تهاجمی تشخیص بیماری های قلبی مادرزادی نهفته کودکان به نام POUYA-HEART که یک فتوکاردیوگراف دیجیتال هوشمند است  به جامعه پزشکی عرضه شده است.
این سامانه مدرن ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی غیر تهاجمی روز جهان برای تشخیص بیماری های مادرزادی نهفته کودکان است و هیچگونه اشعه ای از خود ساطع نمیکند. از اینرو هیچ ضرری برای کودک، پزشک و یا برای اطرافیان ندارد.