021-72015

جواد جنتی

رادیولوژیست

 

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق: استاد دانشگاه

ساعات حضور در کلینیک: ۸:۱۵ – ۱۰:۳۰

شیفت: دوشنبه