021-72015

حسین غلامی

شنوایی شناس ( ادیولوژیست )

 

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق:

ساعات حضور در کلینیک: ۱۷ – ۱۹

شیفت: شنبه و سه شنبه ها