دمای طبیعی بدن چند درجه است؟

درجه ی حرارت بدن می تواند بین ۳۶٫۴ تا ۳۷٫۶ درجه ی سانتیگراد باشد. این درجه در طول روز نوسان دارد و ثابت نمی ماند.
دمای بدن در ابتدای صبح در پایین ترین میزان خود قرار دارد و معمولا در اواخر بعد از ظهر به بالاترین درجه ی خود یعنی ۳۷٫۷ درجه ی سانتیگراد می رسد.