021-72015

دکتر امیر حسن محبوبی

فوق تخصص جراحی اورولوژی کودکان

دکتر امیر حسن محبوبی

فوق تخصص جراحی اورولوژی کودکان

ساعات حضور در کلینیک:چهارشنبه ها  با وقت قبلی

اخبار