روز جهانی اهدای خون

اهدای خون اهدای زندگی

.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شبانه روزی کودکان پگاه