روکش دندان چیست و چه کاربردی دارد؟

روکش دندان یک پوشش یا سرپوش است که دندان پزشک می تواند آن را بر روی دندان قرار دهد ، این روکش دندان را به همان اندازه شکل و عملکرد طبیعی خود بر میگرداند .

هدف از این روکش های دندان قوی تر کردن و بهبود ظاهر دندان ها می باشد.

.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه