شب یلدا مبارک

تقارن روز پرستار وشب یلدا را به فال نیک میگیریم تا پایان شبهای تار کادردرمان وآغاز روزهای بلند سپید باشد

یلدا مبارک

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شبانه روزی کودکان پگاه