021-72015

علت کج بودن گردن نوزاد ها چیست ؟دکتر سورج سودآوری متخصص رادیولوژی کلینیک تخصصی کودکان پگاه + فیلم

علت کج بودن گردن نوزاد ها چیست ؟

دکتر سورج سودآوری متخصص رادیولوژی کلینیک تخصصی کودکان پگاه

کج بودن گردن نوزاد

این بیماری بسیار مهم است و مادران در ۸ هفته بعد از زایمان متوجه کودکشان می‌شوند که میل گردن کودک به یک سمت است و ما باید این بیماری را تشخیص دهیم و در جهت درمان آن قدم برداریم.

این بیماری بسیار مهم است و مادران در ۸ هفته بعد از زایمان متوجه کودکشان می‌شوند که میل گردن کودک به یک سمت است و ما باید این بیماری را تشخیص دهیم و در جهت درمان آن قدم برداریم.

علت این بیماری هنوز به درستی مشخص نشده چندین تئوری در موردش است، تئوری اول این است که سر بچه بصورت نامناسب در داخل رحم مادر قرار گرفته است، علت دیگر وارد شدن ضربه به شکم مادر است؛ و‌ی ادامه داد: علت آخر که مهم است، این است که هنگام زایمان فشار نامناسب به گردن نوزاد وارد شود همه این عوامل باعث می‌شود که خونریزی در عضله اتفاق بیفتد و گردن بچه به یک سمت کشیده شود البته با فیزیوتراپی و چیدن اسباب بازی‌های بچه در یک سمت می‌توان این بیماری را درمان کرد.
در مراحل بالاتر درمان سخت می‌شود و حتی نیاز به جراحی دارد، اگر مادر به این نوع بیماری در کودک مشکوک می‌شود، جهت سونوگرافی به ما مراجعه می‌کند ما قطر این عضله که خونریزی در آن انجام شده را در دو سمت مقایسه می‌کنیم و شناسایی می‌کنیم و به متخصصین اطفال ارجاء می‌دهیم و آن‌ها در مراحل اولیه درمان می‌کنند.

 توصیه می‌شود که توجه مادران در ۶ یا ۸ هفته اول به کودک بیشتر باشد و مراجعه به موقع به متخصصین اطفال را داشته باشند.