021-72015

فریناز برادران انارکی

&nbs

متخصص کودکان و نوزادان

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ساعات حضور در کلینیک:به برنامه حضور پزشکان دز قسمت شیفت های کاری مراجعه نمایید

 

اخبار