فواید شیر مادر


شیر مادر شامل آنتی بادی های ضد ویروس و باکتریال است و همچنین شامل مواردی است که مانع رشد بسیاری از ویروس های شایع می شوند ، در ضمن شامل آنتی بادی های ویژه ای است که ایمنی موضعی در مقابل ورود ارگانیزم ها به بدن از طریق این راه می دهد .

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه