قدامات اولیه و مهم در تشنج + فیلم

اقداماتی که در حمله تشنج می بایست به انجام رسد:

۱-به دنبال کارت یا پلاک پزشکی بیماریهای خاص در گردن بیمار بگردید.

۲-بیمار را از خطرات ناشی از سقوط ناگهانی حفظ کنید.

۳-لباسهای تنگ وی را شل نمائید.

۴-سر را در هنگام تشنجات محافظت کنید.

۵-برای بهبودی وضع تنفس ، بیمار را به پهلو بخوابانید.

۶-به بیمار به هوش آمده ، آرامش و اطمینان دهید.

۷-موارد فوق الذکر را برای درخواست آمبولانس در نظر بگیرید.

اقداماتی که در حمله صرع نباید انجام داد :

۱-تلاش برای قرار دادن یک جسم سفت بین دندانها

۲-دادن مایعات به بیمار – در حین حمله یا بیهوشی

۳-سعی در گرفتن زبان- در صرع زبان هیچگاه به داخل حلق برنمی گردد.

۴-انجام تنفس مصنوعی- مگر اینکه ایست تنفسی متعاقب تشنجات یا افتادن در آب رخ دهد.

۵-محکم نگه داشتن بیمار – زیرا ممکن است موجب ایجاد آسیب به اندامهای در حال تشنج گرد