لاله خلیل آذر

متخصص بیماری های دهان ،فک و صورت

لاله خلیل آذر

متخصص بیماری های دهان ،فک و صورت

ساعات حضور در کلینیک: به قسمت شیفت های کاری مراجعه نمایید

اخبار