تست کم شنوایی ۶ ساعت بعد از تولد باید انجام شود -خانم پروین کتابدار کارشناس بخش شنوایی سنجی درمانگاه شبانه روزی پگاه +فیلم

لزوم شنوایی سنجی در نوزادان -خانم پروین کتابدار کارشناس بخش شنوایی سنجی درمانگاه شبانه روزی پگاه +فیلم

مریم کتابدار کارشناش شنوایی : کم شنوایی یکی از نقایص مادرزادی است که شیوعش بیشتر از سایر نقایص شنوایی است، بطور کلی در کشور ما سالیانه ۷۰۰۰ نوزاد مبتلا به کم شنوایی متولد می‌شوند که بطور متوسط از هر ۱۰۰۰ نفر یک الی سه نفر دچار این عارضه هستند.

انجام کم شنوایی ۶ ساعت بعد از تولد انجام می‌شود در صورتی که انجام نشد والدین می‌توانند به مرکز سنجش شنوایی مراجعه کنند و این تست را انجام دهند و مراحل بعدی تست شنوایی در پایان یک‌ماهگی و سه‌ماهگی که برای نوزاد نورمال انجام می‌شود و به فاصله‌های شش‌ماه یکبار برای نوزادان نورمال انجام می‌شود و (high risk) نیستند که در بدو تولد مشکل خاصی براشون به وجود نیامده باشد.

نوزاد(high risk) به نوزادی گفته می‌شود که به دلایلی به آن‌ها اکسیژن وصل می‌کنند یا نوزاد حاصل از ازدواج فامیلی، نوزادی که در بستگان سابقه کم شنوایی دارند، عفونت‌های مادرزادی که در زمان بارداری از مادر به جنین منتقل می‌شود، این‌ها مواردی هستند که باید نوزاد در فواصل منظم‌تر و نزدیک‌تر انجام تست شنوایی شود.

هر سه ماه یکبار انجام پروتکل و انجام تست ABR برای نوزادان (high risk) زیر یک ماهگی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، چیزی که والدین به اشتباه برداشت می‌کنند اینکه در منزل تست‌ها و صداسازی‌هایی که انجام می‌دهند تصورشان این است که کودک ما به صدا واکنش خوب دارد نیازی به مراحل بعدی شنوایی نیست ولی این یک تصور غیر علمی است چون واکنش نوزادان طبیعی و غیر‌طبیعی تا شش ماهگی کاملاً شبیه به هم است و پاسخشان به صدا به صورت رفلکسی است.

برای قطعی شدن میزان شنوایی نوزاد حتماً باید به متخصص علم شنوایی مراجعه کنند اگر تشخیصش عقب بیفتد و برسد به سن ۱۸ ماهگی و سن درک شناختی بچه که راه‌های عصبی مغز در این سن تشکیل می‌شود که می‌تواند از نظر هوشی روی بچه تأثیرگذار باشد.