لیلا آذرنوش

دندانپزشک عمومی

Award:

فارغ التحصیل از: دانشگاه آزاد تهران

سوابق:

ساعات حضور در کلینیک: ۹:۳۰ – ۱۳:۳۰

شیفت: یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه