021-72015

مشاوره آنلاین با متخصصان اطفال و پزشکان عمومی

 به علت شیوع ویروس کرونا و رفاه حال هموطنان عزیز به منظور کم کردن رفت امد ها به خارج از منزل به زودی امکان
مشاوره پزشکی با متخصصان اطفال و پزشک عمومی به صورت آنلاین

فراهم میگردد