میزان درجه نرمال تب

میزان درجه تب نرمال برای تمامی افراد از جمله کودکان این گونه است

درجه حرارت بدن در همه افراد و در همه گروه های سنی حدودا ۳۷ درجه می باشد

به طوری که در حدود ۳۶٫۵ تا ۳۷٫۵ نرمال تلقی می شود ، ضمن اینکه درجه حرارت بدن

در صبح کمتر و هرچه به سمت عصر می رویم بیشتر است ، اما مقادیر بالای ۳۷٫۵ تب محسوب می شود.

.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه