نسرین حبیبیان

فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

 

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق:

ساعات حضور در کلینیک: ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۴۵

شیفت: یک شنبه و سه شنبه