هفته پرستار گرامی باد

نمی خوابند! بیدارند تا صبح

کنار تخت بیمارند تا صبح

پرستاران که مرهم می گذارند

نماد عشق و ایثارند تا صبح

.

قهرمانان این روزهای سخت

روز پرستار را به شما تبریک میگوییم

(۲۶ آذر الی ۲ دی )

.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه