021-72015

پریسا ضیغمی

متخصص کودکان و نوزادان

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ساعات حضور در کلینیک:به برنامه حضور پزشکان دز قسمت شیفت های کاری مراجعه نمایید

اخبار