021-72015

برای پیشگیری و درمان مشکلات شنوایی چه باید کرد؟

برای پیشگیری از مشکلات شنوایی چه باید کرد؟

جهت پیشگیری از بروز مشکلات شنوایی انجام مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج و انجام بهموقع آزمایشات شنوایی توصیه میگردد.

 درمان و اصول کلی جهت اختلالات شنوایی چیست؟

در مرحله اول تشخیص نوع مشکل شنوایی با معاینه و تاریخچه گیری مناسب و دقیق از بیمار است. سپس انجام آزمایشات مناسب و تشخیص محل و نوع کمشنوایی است و در صورت امکان درمان، ارجاعات درمانی مناسب و یا تجویز سمعک و وسایل کمک شنیداری و توانبخشی جهت بهبود شنوایی و جلوگیری از روند پیشروی کمشنوایی است.

بهطورکلی مشکلات شنوایی، بهجز مشکلات و اختلالاتی که در شنیدن اصوات محیطی برای خود فرد ناشنوا و کمشنوا ایجاد میکند در روابط اجتماعی و کیفیت زندگی وی نیز تأثیرگذار هستند و از طرف دیگر سایرافرادی که در ارتباط با فرد کمشنوا هستند و خانواده این فرد در ارتباط با وی به مشکل برمیخورند. کمشنوایی مانند سایر اختلالات در صورت تشخیص بهموقع قابلدرمان است و میتوان به فرد کمشنوا کمک کرد تا مانندسایر افراد به زندگی عادی برگردد.

 

 

 

 

 

 

کلینیک شبانه روزی تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه

درمانگاه شبانه روزی پگاه در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه با هدف پیشگیری و درمان بیماریها، بویژه در گروه سنی کودکان شروع به کار نمود.

این درمانگاه دارای ۶ طبقه و هزار متر زیربنا می باشد و از بخشهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، پاراکلینیک، رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره تشکیل شده است.

قریب به ۴۰ درمانگر و پزشک متخصص و فوق تخصص در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

آدرس کلینیک: خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبدالله انصاری نبش کوچه هجدهم – درمانگاه شبانه روزی پگاه
درمانگاه شبانه روزی تخصصی کودکان پگاه – رسالت – پل سید خندان – خ شریعتی – خواجه عبدالله انصاری – مجیدیه – کلینیک تخصصی کودکان – سهروردی – عباس آباد- سبلان – هفت حوض