چگونگی رشد دندان های دائمی

چگونگی رشد دندان های دائمی

رویش دندان های دائمی از حدود شش سالگی آغاز و تقریبا تا دوازده سالگی تکمیل می شود . در این زمان ۲۸ دندان دائمی ( بدون احتساب دندان عقل ) به اسامی دندان های پیش میانی ، پیش طرفی ، نیش ، آسیای کوچک و آسیای در فکک بالا و پایین دیده می شوند و تا آخر عمر هم در دهان باقی می مانند . یکی از مهم ترین دندان های دائمی ، دندان شش سالگی است که اهمیت فراوانی دارد و داشتن اطلاعاتی در این باره  برای والدین بسیار  ارزنده است .

درمانگاه تخصصی و فوق تخصص کودکان پگاه