کشیدن دندان عقل

کشیدن دندانی که در دهان کاملا در دسترس است ، کار تقریبا آسانی است . مراحل این کار شامل استفاده از بی حسی موضعی ، کار روی لثه و سپس خارج کردن دندان است . البتهمعمولا در مورد دندان عقل اینگونه نیست . دندان های عقل در عقب دهان واقع شده و  بیشتر آن ها فضای کافی برای رشد مناسب ندارند و اصطلاحا فشرده در آن ها فضای کافی برای رشد مناسب ندارند و اصطلاحا فشرده در می آیند به نقل از جراحی دهان برک ، در واقع ، نه نفر از هر ده نفر حدااقل یک دندان فشرده دارند.

.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه