021-72015

۱۲ نوامبر؛ روز جهانی پنومونی (سینه‌پهلو یا ذات‌الریه)

۱۲ نوامبر؛ روز جهانی پنومونی (سینه‌پهلو یا ذات‌الریه)

پنومونی، بیماری عفونی و قاتل شماره ۱ کودکان زیر ۵ سال جهان است

طبق آخرین آمار WHO پنومونی در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۲۰ هزار کودک زیر ۵ سال را در جهان کشت، معادل ۱۶ درصد از کل مرگ‌های کودکان زیر ۵ سال جهان