تائثیر مشاوره

خیلی مواقع مادران بارداری را داریم که بعد از متولد شدن فرزندشان دوست دارند بدانند برای پرورش فرزندشان ، چه کارهایی انجام دهند . یا خانواده هایی را داریم که فرزندشان زیر ۱ سال هستند ، میخواهند بندانند که گام هایشان را چطور بردارند تا فرزند پروری ساده تری داشته باشند.

.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه