خرابی تلفن در منطقه!!

به دلیل قطع مکرر تلفن های منطقه جهت تعمیرات ،

در صورت عدم پاسخگویی تلفن های ثابت  تماس درمانگاه

با این شماره ها تماس بگیرید…

 

بخش دندانپزشکی :

۰۹۰۵-۶۰۴-۴۷۵۸

سایر بخش های درمانگاه :

۰۹۱۰-۷۶۰-۷۳۹۷