021-72015

شنوایی سنجی

خدمات بخش
ادیومتری PTA / آزمایش Speech + تست های تکمیلی / تیمپانومتری، فشار گوش میانی، رفلکس اکوستیک، آزمایش نوزادان OAE، سمعک برای بیماران (تعمیر سمعک، باطری سمعک)، ساخت قالب گوش (حفاظت از ورود آب به گوش، جلوگیری ازورود صدا به گوش)

پزشکان بخش
حسین غلامی
محمد رضا میرزایی

پروین کتابدار

 

همه روزه به غیر از شنبه و سه شنبه

از ساعت 14-19

–بازه شنوایی در افراد شنوا و ناشنوا در چه محدودههایی تعریف میشود؟ )چند دسیبل( ومحدوده کم و زیاد برای افراد عادی باید چند دسیبل باشد؟ بهطورکلی در آزمایشات شنوایی در یک محیط استاندارد و اتاقکهای ضد صوت، محدوده نرمال شنوایی از ۱۰ dbHL – تا ۱۵ dbHL +( در بازه فرکانسی ۵۲۱ هرتز تا KHz 8 )کیلوهرتز( در نظر گرفته میشود که این مقدار در کودکان تا +۲۵ db هم طبیعی میباشد و قابل اغماض است.
دستگاه شنوایی انسان از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ تعریف شنوایی: در ابتدا بهتر است تعریفی از شنوایی داده شود. شنوایی عبارتند از: تفسیر مغز از جریان الکتریکی تولیدشده که در اثر حرکات رفتوبرگشت ذرات هوا به شکل منظم ایجادشده است و در واقع گوش یک تبدیلکنندهاست. و حالا تعریف کمشنوایی: بهطورکلی عدم توانائی مغز در جداسازی صداها که میتواند براثر عوامل مختلفی باشد. * دستگاه شنوایی انسان از سه بخش کلی شامل گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی تشکیلشده است. گوش خارجی شامل مجرای گوش از لاله تا پرده گوش میباشد. گوش میانی به فضای بین پرده گوش و گوش داخلی گفته میشود که حاوی ظریفترین ماهیچههای عملکردی […]
اختلال در شنوایی بعد از تولد می تواند به دلیل مریضی، آسیب فیزیکی یا  علل مادرزادی به وجود بیاید. اختلال شنوایی  ممکن است به علت وجود اشکال در هر قسمت از گوش رخ دهد که شامل گوش خارجی، میانی، داخلی، عصب گوش و سیستم شنوایی می باشد. شدت اختلال شنوایی می تواند در افراد متغیر باشد و به دلایل متععد رخ دهد، بنابراین علائم این اختلال در هر کودک متفاوت است. علائم در نوزادان – نسبت به صداهای بلند وحشت زده نمی شوند. – بعد از ۶ ماهگی متوجه منبع صدا نمی شود. – تا ۱ سالگی کوچکترین کلمه حتی بابا ومامان نمی گوید. – سر خود را تنها زمانی […]
راه های متفاوتی وجود دارد که مغز می تواند اطلاعات شنیداری را پردازش کند، اگر هر گونه نقصی در پردازش اطلاعات شنیداری رخ دهد از طریق رفتارهای خاص ایجاد شده، می توان به آن اختلال پی برد. در قسمت زیر تشریح پردازش های شنیداری مختلف وجود دارند.هر طبقه بندی شامل مشکلاتی است که ممکن است در صورت وجود ضعف درآن ناحیه رخ دهد. راهکارهای مختلفی برای غلبه بر این اشکالات وجود دارد. توجه داشته باشید که بسیاری از افراد بدون داشتن اختلال پردازش شنیداری، ممکن است در زمان های خاص دچار مشکلات یادگیری و رفتاری شوند. اما اگر فرد به صورت مداوم دچار مشکل شود، بررسی اختلال پردازش شنیداری به […]
Page 2 of 212