021-72015
برنــامه دندانپــزشکی روز پزشک صبح پزشک عصر شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر خلیل اذر-دکترهاشمی۱۹:۳۰-۱۶ یک شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر نیک بخش-دکتر مقصودی۱۹:۳۰-۱۶ دو شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش- دکتر هاشمی۱۹:۳۰-۱۶ سه شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر خلیل اذر-دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶ چهارشنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش۱۹:۳۰-۱۶ پنجشنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶
برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه آبان ۹۸     تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ شیفت عصر۲ ۱۸-۲۰  شیفت شیفت شب  ۲۱-۲۳   شیفت ۹۸/۰۸/۰۱ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکترضیغمی دکترحاجی باقری دکتربهبد ۹۸/۰۸/۰۲ پنجشنبه دکترضیغمی دکتر فرپور(۱۳/۳۰-۱۲/۳۰) دکتر تأسی دکتر حاجی باقری دکترزواره دکتر حاجی باقری ۹۸/۰۸/۰۳ جمعه دکتر تأسی(۱۵-۸) دکتر فرامرزی(۱۹-۱۲) دکتر امجدی(۲۳/۳۰-۱۷/۳۰( دکتر حاجی باقری(ساعت۱۹) دکتر امجدی ۹۸/۰۸/۰۴ شنبه دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی(۱۵-۱۳) دکتر تأسی دکتر امیراصلانی (ساعت ۱۹) دکترحاجی باقری ۹۸/۰۸/۰۵ یکشنبه دکتر تأسی(۱۵-۸) دکتر ضیغمی (۱۹-۱۲) دکترمرادی(۱۷/۳۰-۲۳/۳۰) دکتر امجدی (ساعت۱۹) دکتر مرادی ۹۸/۰۸//۰۶ دوشنبه دکتر تأسی دکترفرپور(۱۵-۱۳) دکترضیغمی دکتر محسنی (ساعت۱۹) دکتر امیراصلانی ۹۸/۰۸//۰۷ سه شنبه دکترزواره(۱۵-۸) دکترمرادی […]
متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص آسم  آلرژی فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی متخصص پوست تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر فرپور ۱۴ آقای غلامی ۱۶ خانم سعادتی  ۱۸ خانم روحانی مهر ۱۵ آقای میرزایی ۱۴ یک شنبه متخصص اطفال دکتر شکاری ۱۶ دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر مرتضوی ۱۷ دکتر حبیبیان ۱۴:۳۰ دکتر منشی زاده  ۱۶ خانم کتابدار ۱۴ آقای قدیمی۱۸ […]
روزهای حضور پزشک  داخلی بزرگسال در کلینیک خانم دکتر بیضایی شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه   ۲۳-۱۷  و  سه شنبه و پنج شنبه   ۱۳-۱۰ آقای دکتر حاجی مرادی سه شنبه ، پنج شنبه  ، جمعه   ۲۳-۱۷ خانم دکتر مکرمی    دوشنبه و چهارشنبه   ۱۳-۱۰